Με το νομοσχέδιο για την ανακύκλωση που παρουσίασαν στις 4 Νοεμβρίου 2020 ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης και ο αρμόδιος γενικός γραμματέας Μανώλης Γραφάκος αλλάζουν σχεδόν τα πάντα γύρω από τις διαδικασίες ανακύκλωσης στη χώρα.

Περιλαμβάνει 5 μεγάλες τομές:
1- Πλαστικό, χαρτί, μέταλλο, γυαλί θα συλλέγονται πλέον χωριστά.
2-  Χαμηλότερα δημοτικά τέλη για όσους παράγουν λιγότερα απόβλητα ή/και ανακυκλώνουν περισσότερο (εισάγεται, δηλαδή, η ευρωπαϊκή αρχή «πληρώνω όσο πετάω»).
3-  Επιβάλλονται υψηλότερα τέλη ταφής στους δήμους που οδηγούν τα απόβλητά τους στην ταφή, με στόχο να αλλάξει αυτή η πρακτική.
4- Όλα τα νέα κτίρια θα διαθέτουν χώρο συλλογής αποβλήτων για 4 χωριστά ρεύματα.
5-  Μεταφέρονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται από την ΕΕ στους δήμους και τις επιχειρήσεις που ευθύνονται για αυτά, απαλλάσσοντας από το σχετικό βάρος τους φορολογούμενους.