Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού έργου LIFE-IP CEI-Greece – LIFE18 IPE/GR/000013 για την εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα που συντονίζει η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,  οι συνδικαιούχοι στο έργο TERRA NOVA και  Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με τον συντονιστή (ΥΠΕΝ) ετοίμασαν ερωτηματολόγιο για τη διεξαγωγή έρευνας γνώμης σχετικά με τα Επικίνδυνα Οικιακά Απόβλητα (Δράση Α2.4 «Προπαρασκευαστικές μελέτες για την ολοκληρωμένη διαχείριση των επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων»).

Η έρευνα απευθύνεται σε πολίτες του Δήμου Αθηναίων και διεξάγεται με σκοπό την εξαγωγή αντιπροσωπευτικών συμπερασμάτων όσον αφορά στο επίπεδο γνώσης των πολιτών σχετικά με τα επικίνδυνα οικιακά απόβλητα, τις εκτιμώμενες ποσότητες των αποβλήτων αυτών που παράγονται από τα νοικοκυριά, τον τρόπο διαχείρισής τους από τους πολίτες και την πρόθεση των πολιτών να εφαρμόσουν χωριστή συλλογή των συγκεκριμένων αποβλήτων.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη, απαιτεί περίπου 8 λεπτά και πραγματοποιείται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/n5aBCna1CeQL5HgC7