Η Εναρκτήρια Εκδήλωση του έργου LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» – LIFE18 IPE/GR/000013 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020, παρουσία των ομάδων έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), συντονιστή του έργου και των 18 εταίρων του. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κος Κωστής Χατζηδάκης, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, κος Μανώλης Γραφάκος, ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, κος Ευστάθιος Σταθόπουλος και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, κα Αναστασία Αρφανάκου.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις για τις διοικητικές δομές, τις προδιαγραφές επικοινωνίας και την οικονομική διαχείριση του έργου από εκπροσώπους του ΥΠΕΝ και του Πράσινου Ταμείου.

Τέλος, οι εταίροι του έργου παρουσίασαν τις δράσεις για τις οποίες είναι υπεύθυνοι.